Vanliga missuppfattningar om coaching – Del 1 om coaching

En vanlig missuppfattning när det gäller coaching är att ledare behöver hjälp med att sätta mål. Att coachens uppgift är att sätta mål som ledaren sedan skall arbeta med mellan träffarna. Min erfarenhet är att det sällan är fel på de mål ledaren redan har eller att ledaren behöver den typen av hjälp. I stället är det målträngsel. Det är för många mål! Ledaren har snarare hamnat i en situation där det är för många mål gör att det inte blir någon riktning framåt. Så möjligtvis handlar kontakten med mig som coach att prioritera och fokusera. Det är också att många ledare är handlingsinriktade. Det betyder att när ledaren väl vet varför de ska göra något så agerar man. Det är alltså min roll och uppgift att underlätta för att hitta fram till rätt handlingsalternativ.

För att möjliggöra att skrida till handling behöver coachingsamtalet ha en utforskande karaktär och dialogen behöver röra sig fritt. Poängen med ett samtal med en utomstående part som agerar rådgivare är att kunna reflektera tillsammans. Det är i den gemensamma dialogen och reflektionen som många svar dyker upp. Det är där som ledaren kan komma i kontakt med de svar som oftast redan finns inombords. Så coachingarbetet handlar om att undanröja de hinder, låsningar eller ambivalens som kan finnas hos ledaren. När ledaren med coachens hjälp kommer i kontakt med viktiga känslor leder det nästan alltid till handlingsinriktade beslut framåt.