Klimatpsykologi 2023 – Sveriges första konferens med forskare om klimatpsykologi.

Föreningen Psykologer för hållbar utveckling bjuder in till en spännande och unik dag i gränslandet mellan klimat och psykologi den 24 november i Stockholm. Du som är intresserad av klimatpsykologi har chansen att öka dina kunskaper, möta forskare inom fältet, vidga ditt nätverk och få konkreta färdigheter om hur du kan använda din kompetens i arbetet med hållbar utveckling, på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du hittar hela programmet till Klimatpsykologi 2023 här.