Jag blir en del av MIL Institutes konsultnätverk

Sedan 2022 är jag numera även en del av MIL Institutes konsultnätverk av erfarna konsulter. MIL är ett företag som jag alltid haft stor respekt för och det känns därför roligt att vara en av deras konsulter. Under året kommer jag att arbeta med två större ledarprogram inom ramen för MIL.