Lärdomar om ledarskap och gruppdynamik utifrån ett Handbollsmästerskap där Sverige vann guld.

Sverige är Europamästare i Handboll efter tjugo år! Återigen är det lagets kollektiva insats som lyfts fram. Jag har suttit klistrad framför teven under mästerskapet med hjärtat i halsgropen och en puls i 180. Jag har själv spelat ishockey och fotboll och är väl bekant med lagidrottens tjusning och utmaningar. Trots att jag aldrig spelat handboll måste jag tillstå att handboll utöver spänning också har många intressant ingredienser utifrån ett ledarskaps- och grupperspektiv. Men vilka insikter kan ledare och grupper dra utifrån Sveriges succé? Här är några av nycklarna.

1) Laget framför jaget.

Trots att det finns flera storstjärnor så är det hela tiden laget framför jaget. I många matcher har flera av stjärnorna fått sitta på bänken periodvis. Dels för att sprida ansvaret på fler men för att det hela tiden har funnits en planering för att orka spela många matcher på kort tid. Lagets prestation går hela tiden före de enskilda spelarna. De har lojalt underkastat sig denna idé vilket skapat en harmoni och trygghet i gruppen. Istället för att byta två spelare mellan anfall och försvar har Solberg premierat spelare som är bra, både framåt och bakåt, hellre då bytt efter tio/femton-minuter och då bytt flera spelare. Alla förväntas klara av att både hindra motståndarna bakåt och ta ansvar framåt. Det är många allroundspelare i stället för att förlita nig på några få som är superspecialiserade. Här har det svenska laget visat framtiden något som jag också tror är viktigt för arbetslivet. Det är faktiskt viktigt att kunna arbetets alla delar och inte bara ha specialister på alla roller.

2) Lagkänsla, moral och psykologisk trygghet.

Sverige har flera gånger hamnat i svåra lägen och perioder i matcherna. När motståndarna har haft greppet och vi missat. Men laget har aldrig gett upp eller slutat tro på att det kan vända. Flera spelares inställning att alltid ge allt (Pallicka, Gottfridsson mfl) och tryggheten i gruppen att alltid ge allt för laget har gjort att även andra spelare lyfts. Den grundtrygghet som funnits i gruppen har prövats i de svåraste lägena. Att visa moral när det går bra är inte svårt, att visa moral i trängda lägen och under press och stress är mycket svårare. Det har funnits något självuppoffrande som verkligen lyst om många av spelarna. Laget framför jaget har skapat en moral och en psykologisk trygghet i gruppen som tagit laget genom många svårigheter. Det har visat sig också genom att de svenska spelarna kan misslyckas men ändå fortsätta och få chansen. Trots konkurrensen i laget så får man fler chanser. Tryggheten har också skapats då man vet att om jag inte lyckas så finns de andra på bänken som kan komma in och avgöra.

3) Flexibilitet och pragmatism.

Redan innan turneringen började var pandemin, smittläget och Omikron ett faktum. Det gällde alltså att planera för osäkerhet att du inte kan veta hur något skall bli. Redan på lägret veckan innan blev planeringen förstörd då spelare fick corona och sattes i karantän. Laget fick knappt träna som lag innan mästerskapet, träningsmatcher ställdes in. Flera spelare lämnades utanför truppen på grund av corona och under hela mästerskapet har Sverige tvingats planera efter nya förutsättningar då olika spelare testat positivt. Laget har fått förlita sig på en spelidé, en plan att vara flexibel och att sprida ansvar, utmaningar och engagemang till många olika spelare. Nya spelare har flugits in och fått ta plats och kommit in i gruppen. Den här flexibiliteten som laget uppvisat är mästerlig. Det är som om man planerat för det oförutsägbara och samtidigt när det inträffat låtit alla i gruppen få känna att de kan påverka och bidra. Med tanke på arbetslivets föränderlighet och skiftande utmaningar så är såväl planeringen som flexibiliteten nödvändiga egenskaper i en grupp eller en organisation och här är handbollslandslaget ett föredöme.

4) Specifika och unika spelaregenskaper som sätts samman till en bra mix men med laget i fokus.

Det finns specialister även i det svenska laget. Men de är specialister och allroundspelare samtidigt. Vissa spelare som Wanne/Chrintz på kanten, Gottfridsson som spelfördelare framåt, Bergendahl/Darj som mittförsvarare/linjespelare och Carlsbogård (skytt och mittförsvarare). Claar, irrationell spelfördelare och dribbler osv. Trots deras specifika spelaregenskaper som sticker ut från gruppen har de ändå anammat det gemensamma sättet att spela och fördela ansvar. Svenska lag är ofta bra på att skapa ett lag som blir sammansvetsat. Men att också ge utrymme för unika spelare bästa egenskaper är vi inte alltid lika bra på som andra lag. Här har Sverige visat att de klarar av båda sakerna. Något att ta efter för många arbetsgrupper och ledningar.

5) Ledare som tar ansvar och skapar en gemensam ansvarskänsla i laget.

Glen Solberg är den ödmjuke norske förbundskaptenen som skapat en harmoni i gruppen. Trots att han petat flera kända spelare innan turneringen och trots att flera som varit med tidigare fick stanna hemma, fick flera av dem komma in på ett bananskal i laget utan varsel eller förberedelser. Flera av dem som flögs in presterade på topp och till synes utan bitterhet eller agg blev de givna spelare i gruppen. Solberg låter dessutom spelarna få ta eget ansvar när det är time-out. Hans förtroende för storstjärnan Gottfridsson är beundransvärt. Han låter Gottfridsson få ta plats och lägga upp taktiken för anfallsspelet tillsammans med spelarna. Solberg låter också sin assisterande förbundskapten ta plats och lägga upp taktiken i försvarsspelet. Själv lyssnar och stöttar han de ledare som talar och bidrar med entusiasm till laget. Solberg är till synes helt närvarande men ändå i bakgrunden. Det känns som att de svenska spelarna går in och spelar för att hedra laget och sin tränare, Glenn Solberg.

Jim Gottfriddsson en svensk världsstjärna. Irrationell, listig och spelbegåvad. Han gör mål som inga andra kan i svåra lägen och han passar fram de andra spelarna. Men hans ledaregenskaper när han planerar taktiken under korta time-outs är enastående. En spelande ledare som har en kreativ plan för varje nästa steg, som flexibelt anpassar och ser möjligheter. Han är en engagerande och uppmuntrande ledare och en ledare som andra vill följa och lyssna på. En person som förtjänar sitt förtroende som ledare. En given och tagen roll som perfekt utövas med respekt för det ansvar de andra i gruppen lägger på spelaren.

Andreas Pallicka den erfarna lagkaptenen i målet. Som med sin entusiasm, glädje och enorma vilja sprider ett lugnt och ett jävlar anamma.Som även när han har en svacka kan komma tillbaka och ta revansch. Någon vars inställning man vill lyssna på.