Vilken historia ska Europa berätta?

Sedan två år tillbaka har ju EU:s fördragsförhandlingar legat i träda. Under det tyska ordförandeskapet är det tänkt att diskussionen ska komma igång igen. Åtminstone vill Angela Merkel det. Historikern och författaren Timothy Garton Ash har skrivit ett första utkast om Europa i tidskriften Prospect Magazine. DN:s ledare har också tagit upp Ash inlägg. Ash text är ett försök att sammanfatta vad EU och Europa står för och vad det är vi ska vara stolta över. Han tar upp sex centrala nyckelord. Frihet, fred, lag, välstånd, mångfald, solidaritet. Bedöm själva om han lyckas. Det är befriande okristna referenser. Ash har skrivit ett tjock bok om Europas politiska 1990-tal som finns (fanns?) i pocket. Mycket läsvärd samtidshistoria.