Det är okej att vara deprimerad ibland

Jeremy Dean skriver på PsyBlog om varför det är okej att vara deprimerad ibland. I dagens västerländska samhälle anses depression och nedstämdhet som symptom som bör botas och medicineras. Dr Robert Spitzer menar att det gått inflation i diagnosticeringen av psykiska sjukdomar. Så många som 20-40 % överdiagnosticeras och får medicin i onödan. Synen på depression skiljer sig åt mellan kulturer och världsdelar. Psykiatrikern Derek Summerfeldt menar att andra kulturer förklarar depressioner och nedstämdhet med situations- och moralfaktorer. Vi i västvärlden poängterar istället en snabbt insats mot symptomen istället för att se tiden an. Dean avslutar: Det är mänskligt att må dåligt ibland. Det är inte roligt men en del av vara människa. Jag kan inte annat än hålla med.