Hur ska agera om man blir kidnappad?

Psykologen Romeo Vitelli bloggar på Providentia och skriver om ett spännande seminarium som leddes av Rocky Abramson i Jerusalem. Abramson är kanadensare och organisationspsykolog som bland annat jobbat för Israeliska försvarsmakten sedan 1977. Seminariet handlade om hur tex. journalister och hjälparbetare ska agera om de blir kidnappade. Den bästa strategin är såklart att undvika att hamna i sådana situationer men om olyckan är framme är följande Abramsons råd:

1) Om du vistas i ett område med risk för kidnappning res tillsammans i grupp. En grupp är säkrare än ensamhet.

2) Om du blir kidnappad, gör passivt motstånd. Det gör kidnapparna förvirrade och du vinner tid.

3) När du blir förhörd, besvara alla frågor med en lång paus innan du tar till orda. På så sätt döljer du för kidnapparna vilka frågor eller ämnen som du inte vill prata om.

4) Starta inga vardagliga eller vanliga konversationer med kidnapparna.

5) Om kidnapparna vill prata med dig ska du inte gå dem till mötes om du inte får någon liten fördel. Även om det handlar om att få vatten, eller släppa på repen eller något annat ökar det din känsla av kontroll.

6) När du talar på ditt modersmål försök att använda slang och svåra ord. Det gör det svårare för kidnappare som kanske har begränsade språkkunskaper att förstå dig. Gör det svårt för kidnapparna att förstå dig.

7) Om du sjunker ihop riskerar du lättare att råka ut för slag och sprakar. Försök att bibehålla en rak hållning.

8) Gör klart för kidnapparna att du gärna samarbetar men bara under förutsättning att de inte behandlar dig illa.

9) Gör ditt bästa att dra ur sladdar på bomber och elektroniska sprängladdningar som finns i din närhet. De exploderar inte vilket man lätt kan tro om man ser actionfilmer.

10) Tänk hela tiden på sätt att fly.

Abramson betonar hur stor möjighet man har att påverka sin omgivning. Genom att alltid göra lite annorlunda än instruktionerna kan man skapa ett manöverutrymme och en känsla av makt. Det är mycket viktigt för att orka den psykiska pressen. Abramsons avslutande kommentar är ändå hoppingivande:

”Generally, they don’t want to kill you.”

The Star skriver även om seminariet.