Statusstress av Alain de Botton

bok_stress.jpg

Alain de Botton har blivit en fixstjärna i den populärfilosofiska genrén. Med intellektuell spänst och med ett charmerande språk rullar han upp, associerar och drar paralleller mellan stort och smått, nytt och gammalt, banalt och djupt. Botton är född 1969 och har växt upp både i Schweiz och i England. Det förklarar hans brittiskt torra stil men samtidigt har man en kännedom kontinental idérvet som är lätt för en överlägsen anglosax att glömma bort.

Botton slog igenom med sin bok ”Låt Proust förändra ditt liv” från 1997. Berömmelsen fortsatte i boken ”Filosofins tröst” (2001) som blev en stor succé både som bok och tv-program. Själv är jag förtjust i ”Om konstens att resa” (2002). Det är tio essäer om varför man reser, hur man gör det både i tanken och i verkigheten. Botton varvar egna upplevelser med berättelser och referenser från historien. Det blir en slags karta över resans väsen och psykologi som är ytterst sällsynt i vanliga reseskildringar. Ett litet mästerverk som alla resenärer borde läsa. Här kommer en recension av ”Statusstress” (2004).

”Statusstress” är en intressant men inte lika briljant bok. Den behandlar vår tids besatthet av status, pengar och makt genom en historisk tillbakablick på de problem och lösningar som Botton har identifierat. Några orsaker som Botton tar upp är kärlekslöshet, snobberi, förväntningar, Meriotokrati och beroende. Alla dessa orsaker bidrar och samverkar till att göra oss stressade över vår position i samhället. Botton utvecklar sitt resonemang kring varje tema och tar upp de gamla vanliga filosofiska och kulturella ikonerna. Hemtamt men inte särskilt orginellt.

Eventuella lösningar på dilemmat med statusstress ägnar Botton de sista 2/3-delarna av boken till. Några förslag på lösningar är filosofi, konst, politik, kristendom och bohemliv. Botton diskuterar vårt västerländska kulturs allt större fokus på pengar som statusmarkör. Pengar är flyktiga och föränderliga vilket gör att vår status kan komma och gå lika snabbt som modetrenderna i Milano. Botton menar att det var den amerikanska konstitutionen från 1776 som banade väg för ett samhälle där vi mäter status i pengar, helt enklet för att det är enklast. I dag har enkelheten gjort att det västerländska samhället gärna glömmer bort alla andra aspekter av status.

Statusstress är en lättsam bok men utan den udd som blivit Bottons kännetecken. Boken har en del träffande poänger men det samlande intrycket är avmätt. Botton behöver rycka upp sig och inte skriva så fort. Botton behöver mera djup framöver. Men hur som helst är Botton en fantastisk författare att läsa för den som vill lära sig mycket och också ge sken av att vara beläst. Och eftersom jag inte självmant läser Platon på gammelgrekiska ser jag i likhet med många andra, stora kvaliteter i Bottons författarskap.

PS: Bottons hemsida på engelska respektive svenska. Där finns hans samlade böcker beskrivna. Hans senaste bok från 2006 handlade om ”Lyckans arkitektur”. Där ger Botton sig i kast med att försöka förstå arkitektur. Något som han blev kritiserad av från arkitekthåll eftersom en del ansåg att han anlade i första hand ett designperspektiv på arkitekturen. Men mer om det en annan gång.