Jag leder workshop om hur psykologer kan bidra till ett hållbart samhälle på PS14

PS14_trans_200x200

3 maj håller jag en workshop om hur psykologer kan bidra till ett hållbart samhälle på psykologstudentkonferensen PS14 i Örebro.

Saxat ur programmet:

En kreativ workshop där deltagarna tillsammans spånar på nya vägar till en hållbar framtid! Hur kan man bidra till ett klimatvänligt samhälle med hjälp av  psykologiska kunskaper och tekniker? Vad kan man göra för att motivera beslutsfattare till förändring?  Under den här workshopen samtalar och arbetar vi konkret med frågan hur psykologer kan verka för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle. Vad behöver vi göra, vilka partners måste vi ha, vilka allianser är viktiga och vilka förhållningssätt kan vara verkningsfulla för att på ett lyckosamt sätt föra in psykologiska perspektiv på klimathotet och hållbarhetsfrågor. Workshopen ger ett ypperligt tillfälle att diskutera en högst aktuell och mycket intressant fråga med andra engagerade psykologstudenter. Ledare för workshopen är Jonas Mosskin, leg. psykolog som arbetar med hållbarhet och förändringsprocesser inom arbetslivet och organisationer. Mer info här.