Makt och samvete diskussionsämnen på Sokratiskt café

sokrates2.jpg

Ett trettiotal personer samlades på Marelds bokhandel igår för sokratiskt café. Det var lika många män som kvinnor och medellådern var drygt 50+. En del verkade känna varandra och kallade varandra vid namn. Samtalsledaren bad deltagarna komma med förslag på ämnen att diskutera. Förslagen som kom upp kanske kan ses som en temperaturmätare på vad medelålders diskussionsintresserade går och tänker på. De här ämnena kom på förslag:

  • Ytlighet idag & igår
  • Kvinnligt & Manligt
  • Vad är kärlek och hat?
  • Är vår hjärna fri eller programmerad?
  • Vad är samvete?
  • Makt på gott och ont?
  • Finns vi?
  • Hur mycket nyheter behöver vi?
  • Empati i kriser?

Efter omröstning blev makt dagens första samtalsämne. Det var en spretig diskussion inledningsvis där församlingen letade efter en gemensam tråd. Flera inläg handlade om att försöka definiera vad makt är och vad vi egentligen diskuterar. Viss klarhet följde efter varje definitionsförsök. Men mitt intryck var att makt verkar vara ett svårfångat begrepp som inte låter sig konkretiseras så enkelt vilket säkert bidrog till en rörig diskussion. Efter en paus fortsatte vi diskutera ”Vad är samvete?” Deltagarna var nu uppvärmda och samtalet löpte lättare från person till person. Det var mindre definitionsförvirring med begreppet samvete. Alla har vi en relation till samvetet. En tanke som kom upp handlade om att samvete består både av skam och skuld. Där skam är en mer primitiv form av samvete. Skuld är något som barn och ungdomar måste lära sig under uppväxten. Det kräver en högre utvecklingsnivå för att själv kunna känna skuld. Det kräver mycket uppfostran och övning för att samvetet ska inkludera även personlig skuld.