Psykologer ersätter psykiatrer

Det pågår en diskussion huruvida psykologer ska kunna skriva ut medicinska preparat som i Norge. Psykologyrkets status är i förvandling och ingen vet riktigt vart det ska landa. Resursbristen i sjukvården eller snarare bristen på psykiatrer har gjort att det sker saker. I Västernorrlands landsting har vakanser för psykiatrertjänster omvandlats till psykologtjänster. Det är tydligen otrendigt och lågstatus i läkarvärden med psykiatri. Mer om detta på Psykologiaktuellt där det också pågår en diskussion om hur klyftan mellan läkare och psykologer ska hanteras. Psykologstudent har tidigare haft en diskussion om status bland psykologer.