Etikettarkiv: blogvertiser

Hört på radio del 2: Bloggetik

sr.gif

Att ta betalt för att skriva om specifika produkter och företag har blivit en ny trend bland bloggare. Ett av de företag som specialiserat sig på att match bloggare och företag är Blogvertiser. I Studio Ett den 22 oktober var det en diskussion om bloggetik med modebloggaren Hanna Fridén och Mark Comerford lärare i journalistik på JMK, Stockholms universitet. Överlag var det en balanserad diskussion. De var bägge överens om att så länge bloggaren talar om att denne har fått betalt är det inte ett förtroendeproblem. Det kan tvärtom öka trovärdigheten för en blogg, särskilt om man dissar produkten menade Comerford. Inom journalistiken finns det ännu en blind tro på att vara objektiv som journalist. Comerford ansåg detta synsätt vara förlegat och jag håller med. Ibland tror jag att det bara är journalister och psykologer som tror att det i någon mening kan vara objektiv.

Både Fridén och Comerford var inne på att bloggens styrka just är att den är subjektiv. Den friheten och det enroma utbud av åsikter och tankar bildar en sammansatt helhet. Public Service-journalistik däremot är mycket svårare att bedöma enligt Comerford. Den är inte varudeklarerat och det är problematiskt.

För övrigt skriver PsyBlog betalda recensioner ibland.