Tag Archive for: frågestund

Psykiatrins vecka på Kulturhuset 5-7 november

Stockholms Läns Landsting anordnar tre dagar med debatter, föreläsningar…

Read more

Sokratiskt café 6 oktober

Bokhandeln Mareld har tidigare haft sokratiskt café under våren och tar upp…

Read more