Tag Archive for: grupprocesser

Att skapa effektiva team

En av de mest erfaren gruppteoretikerna och organisationspsykologerna är Susan…

Read more

Psykologer tittar på film visar 12 Edsvurna män

Så var det dags för säsongens sista Psykologer tittar på film på Kulturhuset….

Read more

Crash-course i familjeterapi

Joel i min klass har tagit initiativ till en crash-course i familje- och systemterapi…

Read more

”Från Jag till Vi”; om grupprocesser i förskolan

444_balonger.jpg

Efter två intensiva och spännande månader av grupper och grupprocesser läser vi en kurs som heter ”Barn i grupp”. Vi skiftar således fokus från vuxna till barn och tonåringar. Förra veckan hade vi en inspirerande föreläsning med psykologen Gunilla Guvå. Hon har arbetat som psykolog sedan slutet av 1960-talet i förskolan och har skrivit en fin liten skrift som heter ”Från Jag till Vi”. När hon började jobba satt barnen på rad och kissade på pottan. Den likformiga pedagogiken byttes under 1970-talet i en mer individualiserad syn på dagisbarn. Den utkom första gången 1985 delvis som en reaktion på att hon tyckte att förskolan hade tappat grupperspektivet inom pedagogik och uppfostran. Förra året kom boken i nytryck med ett nyskrivet inledningskapitel. Read more

Read more