Etikettarkiv: schizofreni

Om svårigheterna att vara anhörig – krönika i Modern Psykologi

mp1410_lrez

I nya numret av Modern psykologi (nr 10/2014) skriver jag om svårigheterna att ha en förälder eller ett syskon som lider av psykiska problem. Det påverkar hela familjesystemet och inte sällan får de anhöriga egna svårigheter i livet som gör att de söker psykoterapi. I en intressant studie från KI fann man att anhöriga till schizofrenipatienter spenderade 22,5h/vecka med att vårda och hjälpa till. De lade dessutom ner 2600kr/månad i ekonomiskt stöd. Att var anhörig är sannerligen inte lätt. Jag sitter i styrelsen för Mind, en förening som hjälper och stöttar både drabbade och anhöriga på olika sätt, bland annat via Föräldrartelefonen, Äldretelefonen och Självmordsupplysningen.se.

Uppdatering: Nu kan du läsa min krönika i sin helhet på Modern Psykologis blogg.

Läs mer

Skör gör dig skörare

chatterton.jpg

En studie på KI rapporterar att risken för att ta livet av sig ökar om personen tidigare gjort ett självmordsförsök. Så här skriver KI i sitt pressmeddelande:

En person av tio som gör ett självmordsförsök tar senare sitt liv. Men kunskapen om vilka faktorer som påverkar risken för ett fullbordat självmord är begränsad, något som gör det svårt att identifiera och ge särskild hjälp till personer med den högsta självmordsrisken.

Det här är ju i och för sig inget konstigt. Vi vet att sårbarhet leder till förhöjd risk för mängder av psykiska problem. Det finns även forskning som tycks visa att om vi är med om något obehagligt så trampar vi upp en väg i hjärnan. Det gör att vi får en ökad känslighet inför framtida liknande uppelvelser. KI fortsätter:

En forskargrupp vid Karolinska Institutet presenterar nu långtidsuppföljning av nästan 40 000 personer som har vårdats på sjukhus efter ett självmordsförsök. Resultaten visar att risken för senare fullbordat självmord skiljer sig tydligt mellan olika diagnosgrupper. Risken var särskilt hög för personer som vid det första självmordsförsöket hade diagnostiserad schizofreni, bipolär sjukdom eller svår depressionssjukdom.

Studien, som följde personerna under 21 år eller längre, visar också att en stor del av de fullbordade självmorden skedde inom de första åren efter det första självmordsförsöket. Också korttidsprognosen var särskilt dålig för personer med schizofreni, bipolär sjukdom och allvarlig depression.

Just psykiska sjukdomar leder i sig till svårt lidande för människor. Den ångest och själsliga smärta det innebär att ha schizofreni, bipolär sjukdom eller att vara djupt deprimerad är svårt för en normalfrisk person att förstå. Bra att studien har ett så stort urval som 40 000 personer som gjort ett självmordsförsök. Det ger extra tyngd tycker jag. Studien visar också vikten av att psykiatrin är snabb, flexibel och omhändertagande på ett tidigt stadium. Där finns det väl en del att önska sig. Tidigare fanns det många försök med små mobila psykiatriteam men i rationaliseringarnas tidevarv har de flesta försvunnit. De hade vi behövt idag.

Referens: Dag Tidemalm, Niklas Långström, Paul Lichtenstein, Bo Runeson ”Suicide risk after a suicide attempt by psychiatric disorder: Long-term total population follow-up of 39,685 suicide attempters”, British Medical Journal, online 19 november 2008

 

Ny metod att upptäcka schizofreni

SvD rapporterar om en ny metod för att upptäcka schizofreni. Företaget SchizoDetect har utvecklat en metod som bygger på skillnaderna i ljudsortering mellan friska och sjuka personer. ”En frisk persons hjärna kan sortera bort onödig ljudinformation och stänga den ute. Men schizofrena hör allt hela tiden och det tar mycket kraft att hantera så mycket information”, säger psykiater och vd Olle Olsson.

Personer med schizofreni har också visat sig ha svårare att habituera ljud, dvs. att vänja sig för ett ljud som upprepar sig om och om igen. En frisk person vänjer sig lätt för olika ljud, vilket är en viktig evolutionär egenskap.

Det är säkrast att hålla sig en aning skeptisk inför kommersiella företag och deras nya produkter. Men metoden låter intressant. I framtiden skulle man kunna testa ungdomar med avvikande beteende redan i tonåren för att försöka upptäcka en begynnande schizofreni. Då kanske man skulle kunna förebygga att sjukdomen utvecklar sig.

Jag har tidigare skrivit om hur det är att leva med schizofreni.

Om att leva med inre röster

Anton Karis är reportern på Studio Ett som gör alla de där udda reportagen. Han pratar lyssnar på människor på deras egen nivå. Han sätter sig aldrig över människorna. Han är kort och gott en människa i sina reportage.

Fredagen den 15 juni intervjuade Anton Karis Andreas. Han berättar om hur det är att leva med inre röster. Hundratusentals människor i Sverige antas leva med inre röster. Andreas berättelse är konkret och mycket talande. Han går en gång i månaden på röstträffar där han träffar personer med liknande erfarenheter. Hur många som är psykotiska eller schizofrena av alla de som har inre röster vet jag inte. Jag är rätt grön i de här sammanhangen och skulle gärna veta mer om det här. Någon som vet mer?

Psykologer tittar på film

Stort tack till alla som kom igår. Särskilt tack till Teresa Lindberg som kunde svara på alla frågor efteråt. A beautiful mind är en film som väcker många frågor. Att kunskapen om orsakerna till schizofreni fortfarande är undermåliga kom fram under samtalet efteråt. 35000-40 000 svenskar lider av schizofreni vilket visar ett behov på mera kunskap.

Nästa Psykologer tittar på film, blir torsdagen den 22 mars.