Kronan, principerna och hur det hela började

images.jpeg

”Kronan handlar om pengar. Projektet kallas Kronan för att det handlar om en krona. Kronan går ut på att ingen ger men någon får. Verkar det konstigt? Jag ska förklara.”

Så börjar Johannes brev om projektet Kronan. För ett år sedan startade min bror Johannes en egen hjälp-till-självhjälpsfond för att hjälpa Samer att studera i Sverige. Läs bakgrunden till hur idén om Kronan kom till.

Läs också hur Kronan forsätter ett år senare. Idag är Samer själv en av de 36 medlemmarna som stödjer Fadi som tagit över stafettpinnen.

I slutet av Johannes första Kronanbrev får du också instruktioner för hur du kan bli en av medlemmarna i Kronan. För det blir du väl? Du kan nu även gå med i Kronan-gruppen på Facebook.

”Jag var nyligen i det palestinska flyktinglägret Shatila i Beirut, Libanon. Människorna som lever där är fattiga och har begränsade möjligheter att förändra sin tillvaro. Ofta är pengar, eller snarare bristen på dem, hindret för ett tryggare och värdigare liv för människorna i lägret. Shatilas invånare gjorde stort intryck på mig och det är framför allt en person jag har haft i åtanke när jag funderat på det här projektet. Det är en kille i min egen ålder, vars målmedvetenhet, framåtanda och positiva inställning jag imponerats av.

Samer har levt stora delar av sitt liv i Shatila. Hans pappa försvann tidigt ur hans liv och hans mamma har försörjt och uppfostrat tre barn under svåra förhållanden. Tack vare stödet från sin familj, en gnutta välförtjänt tur och en hög ambitionsnivå har Samer skaffat sig en datorutbildning. Trots att Shatila saknade el åtta månader under hans sista år på högskolan lyckades han gå ut med ett av de finaste betyg någon fått där. För att kunna göra sina skolarbeten på datorn var Samer tvungen att tjuvkoppla el utanför lägret och dessutom göra det så fiffigt att inte så många andra i Shatila kunde koppla vidare från Samers ledning eftersom den då snabbt blev överbelastad och hans dataskärm slocknade. På vintrarna när regnet faller över Beirut svämmar Shatila, som saknar väl fungerande avlopp, över och vattennivån kan bli 30 cm djup. Det stora trycket från vattnet ovan jord tvingar upp avloppsvatten som kan bilda ett två decimeter tjockt lager av stinkande vatten i Samers hem –och hos många andra familjer som bor på bottenvåningen i något av Shatilas ruffiga och instabila betonghus. I jämförelse med Samers prestation känns mina skolresultat och panikplugg till olika prov rätt futtiga.

Samers ansökan till ett tvåårigt masterprogram på IT-universitet i Göteborg accepterades i våras och i juli när bomberna föll över Beirut fick han besked från Migrationsverket att hans visumansökan godkänts. Kronans första uppdrag är att
bidra till att Samer kan fokusera på sina studier utan att behöva oroa sig för elen, hyran eller stinkande avloppsvatten. Han har ingen rätt till svenskt studiemedel och har trots att han kommer att få bo gratis väldigt knappa resurser. Kronan skulle fungera som ett studiebidrag på 1000 kronor i månaden åt Samer under hans studietid i Sverige. För detta krävs att minst 34 personer vill vara med.

För mig är en krona ingenting. Jag skulle kunna gå ned till stranden, ta upp en krona ur fickan, släppa den i vattnet och se den singla ner mot botten utan att det skulle innebära någonting för min finansiella status. Jag skulle kunna göra det varje dag under hela året utan att jag någon dag under året skulle tvingas fatta ett ekonomiskt beslut orsakat av att jag under morgonen slött tittat på när Karl XVI Gustafs nuna med ett plums försvunnit i det grumliga vattnet. 365 kronor kan beroende på hur man väljer att spendera dem vara ganska mycket pengar. Men jag talar inte om 365 kronor. Jag talar om 365 enkronor.

Det finns många argument mot Kronan. Pengarna når inte de människor som är i störst behov av dem, det finns människor i Samers hus som inte har råd med medicin. Men för mig är inte Kronan ett alternativ till Rädda barnen, Röda korset eller liknande organisationer. Kronan är ett komplement och ett sätt för några få att utan att offra någonting kunna hjälpa en människa med ont om pengar. Det är också ett ekonomiskt omfördelningssystem i en grymt orättvis värld.

Kronan ska inte vara en välgörenhet av den typen där givaren talar om för mottagaren vad han eller hon ska göra för pengarna. Pengar som går till några öl på krogen eller ett biobesök är inte bortkastade om de spenderas av någon som i normala fall inte kan unna sig sådan vardagslyx.

Min förhoppning är att femtio personer vill bli en del av Kronan. Det skulle innebära 1500 kronor i månaden. Pengarna som då blir över tänkte jag att vi tillsammans skulle bestämma till vem eller vilka vi vill ge. Inget bidrag större än en krona om dagen kommer att tas emot. Vill någon skänka mer pengar så finns det organisationer som på ett bättre sätt kan fördela tillgångarna. Jag har öppnat ett bankkonto i mitt namn för att inte en enda procent av den dagliga Kronan ska gå till något annat än det den är ämnad för. Bankerna tycks inte godta en stående överföring på en krona om dagen så tanken är därför att alla som deltar i Kronan upprättar en stående överföring på 30 kronor i månaden till Kronans konto. Skriv gärna ditt namn i fältet ”meddelande till mottagaren” så det syns på kontoutdraget från vem pengarna är. Lägg märke till att det handlar om en ”stående överföring” och inte om ”autogiro”.

Mejla till enkronan@yahoo.se när du startat din överföring så jag kan berätta hur det går med projektet samt har möjlighet att kontakta dig om det skulle behövas. Nedan följer lite information om hur du upprättar en stående överföring till något av Kronans konton. För att undvika bankernas avgifter finns det Kronan-konton i två olika banker, SEB samt Handelsbanken.

Har du några frågor så ring eller skicka ett mejl till Kronan. Skulle du ha lust att värva fler personer till Kronan så är du mer än välkommen.

Hoppas att du vill vara med!

Johannes Mosskin
enkronan@yahoo.se
070-437 11 48
Kunder i SEB:

Internetbank: Gå in och välj en ”stående överföring” till kontonummer 5201 30 528 71(SEB)
Ej internetbank: Gå in på närmaste SEB-kontor och ta hjälp av personalen för att upprätta en stående överföring till kontonummer 5201 30 528 71 (SEB).

Kunder i Föreningssparbanken:
Det är gratis att ha en stående överföring till ett konto i en annan bank, har du två eller fler så kostar det 10 kr/gång som pengar dras. Skulle du redan ha en stående överföring så kontakta mig så löser vi detta genom att jag öppnar ett konto i FSB. Annars gäller följande:
Internet: Gå in och upprätta en stående överföring till Clearingnummer: 5201 Kontonummer: 30 528 71 Det ska finnas något som kallas ”periodicitet” där du kan välja en gång per månad.
Telefonbank: Ring och få hjälp med överföringen.

Kunder i Handelsbanken:

Samtliga kunder, oavsett om man har internetbank eller ej, måste gå in på ett Handelsbanken-kontor och ta hjälp av personalen för att upprätta en kostnadsfri stående överföring till kontonummer: 572 02 75 32 clearingnummer: 6128 (Handelsbanken).

Kunder i Nordea:

Det är inte möjligt att upprätta en stående överföring på ett belopp mindre är 100 kr/månad via internet eller telefon. Däremot kan personalen på Nordeas kontor hjälpa till med detta, så gå in på närmaste Nordea kontor och upprätta en avgiftsfri stående överföring till clearingnummer: 5201 kontonummer: 30 528 71 (SEB). Observera att det inte är tillåtet att ha mer än en stående överföring till ett konto på en annan bank. Skulle du redan ha en stående överföring till ett konto utanför Nordea (hit räknas inte autogiro) så kontakta mig så löser vi det. Personalen tycks inte känna till sina regler och kan hävda att en sådan överföring inte är möjlig. Detta är helt felaktigt och bara du är lite påstridig ska det inte vara något problem.

Kunder i Skandiabanken:

Internetbank: Gå in och välj en ”stående överföring” till clearingnummer: 5201 kontonummer: 30 528 71(SEB)
Övriga: Använd telefonbanken och tala med handläggare för att upprätta en stående överföring till clearingnummer: 5201 kontonummer: 30 528 71(SEB). Du behöver din personliga kod för att kunna identifiera dig.”