Ny metod att upptäcka schizofreni

SvD rapporterar om en ny metod för att upptäcka schizofreni. Företaget SchizoDetect har utvecklat en metod som bygger på skillnaderna i ljudsortering mellan friska och sjuka personer. ”En frisk persons hjärna kan sortera bort onödig ljudinformation och stänga den ute. Men schizofrena hör allt hela tiden och det tar mycket kraft att hantera så mycket information”, säger psykiater och vd Olle Olsson.

Personer med schizofreni har också visat sig ha svårare att habituera ljud, dvs. att vänja sig för ett ljud som upprepar sig om och om igen. En frisk person vänjer sig lätt för olika ljud, vilket är en viktig evolutionär egenskap.

Det är säkrast att hålla sig en aning skeptisk inför kommersiella företag och deras nya produkter. Men metoden låter intressant. I framtiden skulle man kunna testa ungdomar med avvikande beteende redan i tonåren för att försöka upptäcka en begynnande schizofreni. Då kanske man skulle kunna förebygga att sjukdomen utvecklar sig.

Jag har tidigare skrivit om hur det är att leva med schizofreni.