PsyBlog om bra självhjälpsböcker mot depression

9780380810338.jpeg

PsyBlog hörsammade min uppmaning att försöka rensa upp i självhjälpsträsket och rekommenderade nyligen sex bra böcker mot depression. Böckerna har antingen utvärderats i vetenskapliga undersökningar eller är särskilt rekommenderade av kliniskt verksamma psykologer. Böckerna är ”Feeling Good” av David D Burns. ”Control your depression” av Peter Lewinsohn. ”Mind over mood” av Dennis Greenberger och Christine Padesky. ”Overcoming depression and low mood” av Christopher Williams. Dessa fyra böcker bygger på kognitiv beteendeterapi. ”Climbing out of depression” av Sue Atkinson samt ”Depression; The way out of your prison” av Dorothy Rowe bygger båda på psykodynamisk grund. Det finns säkert fler böcker och listan bör kompletteras. Det viktiga är att psykologer och andra kunniga personer tar det här på allvar och guidar läsare, patienter och andra nyfikna till kvalité istället för skräp. Någon som har läst andra böcker i genren som är bra?