Etikettarkiv: PsyBlog

Psykologisk bloggkompott 3

kompott.jpg

Jeremey Dean skriver på PsyBlog om ett välkänt fenomen som alla som gjort enkäter, undersökningar eller bett om hjälp säkert känner igen sig i. Nästan alla hjälper mer än gärna till. De flesta överskattar risken för att andra människor kommer att säga nej. Det här handlar om att de flesta människor vill vara hjälpsamma och till lags, men det handlar också om att det är svårt att säga nej. Referens: Flynn, F. J., & Lake, V. K. B. (2008) If You Need Help, Just Ask: Underestimating Compliance With Direct Requests for Help. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 128-143.

PsyBlog skriver också om en studie av två franska forskare som undersökte vilka ”uncivil actions” som ledde till mest ilska hos andra. Att inte plocka upp bajset efter sin hund kom etta.

  1. Att inte plocka upp bajset efter sin hund
  2. Nedskräpning
  3. felparkerade bilar
  4. graffitti
  5. agressivitet mot andra

Forskarna Chaurand & Brauer kunde också visa att det fanns några faktorer som spelade in huruvida man grep in i situationen. Det handlade om ansvar, legitimitet och huruvida man blev arg.

Referens: Chaurand, N., & Brauer, M. (2008). What Determines Social Control? People’s Reactions to Counternormative Behaviors in Urban Environments. Journal of Applied Social Psychology, 38, 1689-1715.

aug25-001.jpg

Vi har svårt att läsa andras tankar skriver PsyBlog. Faktum är att vi vhar svårt att läsa våra egna. Dr Nicholas Epley skriver i Social and Personality Psychology Compass att våra svårigheter har att göra med att vi använder vår egen referensram för att förstå andra. De talar om ”attentional bias”, dvs. vi tror att andra bryr sig om oss och lägger märke till detaljer i större utstäckning än vad de gör. Det andra problemet kallar de för ”construal bias”, dvs. vi ser andra filtrerade genom våra egna föreställningar och värderingar. Bästa sättet att komma bort från detta menar Epley är att försöka betrakta sig själv utifrån ett helikopterperspektiv för att på så sätt bli varse vilka vi är förhållande till andra. Först då kan vi lättare förstå och läsa andras tankar.

PsyBlog om bra självhjälpsböcker mot depression

9780380810338.jpeg

PsyBlog hörsammade min uppmaning att försöka rensa upp i självhjälpsträsket och rekommenderade nyligen sex bra böcker mot depression. Böckerna har antingen utvärderats i vetenskapliga undersökningar eller är särskilt rekommenderade av kliniskt verksamma psykologer. Böckerna är ”Feeling Good” av David D Burns. ”Control your depression” av Peter Lewinsohn. ”Mind over mood” av Dennis Greenberger och Christine Padesky. ”Overcoming depression and low mood” av Christopher Williams. Dessa fyra böcker bygger på kognitiv beteendeterapi. ”Climbing out of depression” av Sue Atkinson samt ”Depression; The way out of your prison” av Dorothy Rowe bygger båda på psykodynamisk grund. Det finns säkert fler böcker och listan bör kompletteras. Det viktiga är att psykologer och andra kunniga personer tar det här på allvar och guidar läsare, patienter och andra nyfikna till kvalité istället för skräp. Någon som har läst andra böcker i genren som är bra?

2008 blir självhjälpens år

1086-18974-shopw-e5548e.jpg

Kulturnytt (8 januari) rapporterade om självhjälpsböcker. I inslaget intervjuades Lena Forssén, redaktör på Natur och Kultur som sade att 2007 varit ett rekordår för populärpsykologi. Hon tror att 2008 kommer bli ett fortsatt starkt år för genrén. Hennes analys var att det är mer okej att köpa en självhjälpsbok idag än vad det var på 90-talet. Då var det mer tabu. I inslaget intervjuades också Bengt Weine som driver Mareld, en bokhandel och förlag med inriktning mot psykologi. Weine sade att han inte kan konkurrera med de stora förlagen. För att ge ut självhjälpslitteratur behöver man marknadsföringsmuskler. Sverige varit släpat efter andra länder men att de svenska författarna nu har gett sig in i matchen. Men Weine har inga planer på att ge sig in i den genrén. ”Det finns så det räcker”. Läs mer

Knäppa psykologiska experiment

Jeremy Dean (PsyBlog) har läst Freakonomics och blivit inspirerad. PsyBlog har en annorlunda artikelserie om Weird Psychology Studies.

Dr Johnson undersökte på 1930-talet hur man kan framkalla och förvärra stamning hos barn. Johnsons team var mycket lyckosamma, tyvärr var det svårare att få barnen att bli stamfria efteråt. En annan studie handlar om att stirra på andra bilister när du själv sitter i bilkö. En artikel tar upp undersökningar om telepati som haft oförklarligt positiva resultat. Telepatiexperimenten gjordes av psykiatern Montague Ullmans team i Brooklyn på 1960- och 70-talet. Ett udda experiment involverade bland andra Grateful Dead och sångaren Jerry Garcia som engagerade sin publik på 2000 personer i ett telepatiförsök.

Hur killar beter sig vid pissoaren handlar artikeln ”Don’t-stand-so-close-to-me”. Inte oväntat blir folk nervösa och behöver fler sekunder innan de börjar kissa. Project Pigeon var ett försök av Skinner att få duvor att guida bomber till sitt mål under Andra Världskriget. Slutligen om mannen som trodde han var död och senare en hund kan man läsa om här.

Trafikstatistik för PsyBlog och Mosskin.se

Sedan jag startade mosskin.se i februari har jag funderat en del på trafiken på bloggen. Helgerna är lågtrafik. Detsamma tycks gälla efter midsommar. Men den generella trenden är att antalet läsare och prenumeranter klättrar stadigt. Det finns olika sätt att mäta en bloggs storlek. PsyBlog redovisade statistik för sin trafik i maj. Jag följer efter med färska uppgifter för samma månad. PsyBlog har ju hållit på ett antal år så efter tre månader har jag en bra bit att ta igen. Läs mer

Psykologiutbildningar på distans

PsyBlog skriver om Earnmydegree.com. Det är en portal för utbildningar som är på distans över internet. Det finns olika inriktningar och nivåer att läsa psykologi online. Både bachelor, master och doktorandutbildningar. Tyngdpunkten ligger i amerikanska universitet. Jag känner inte till om det finns motsvarande kurser eller program i Sverige. Någon som vet?