Etikettarkiv: överdiagnosticering

Hur många diagnoser finns det?

Med anledning av att Prozac fyllde 20 år som diskuterades här, har NY Review of Books, (vol 54, no 19) en essä om psykofarmaka. Fredericks C Crews gör en kritisk granskning av läkemedelsindustrin, som han kallar för ”Big Pharma” och dess inställning till psykofarmaka. Crews noterar att varje ny upplaga av APA:s (American Psychologist Association) DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) har inkluderat fler och fler diagnoser. Utvecklingen av diagnoser är skenande.

DSM I, 1952: 106

DSM II 1968: 182

DSM III, 1980: 262

DSM IV, 1994, 292 (enligt Wikipedia, 350 enligt essän i NY Review of Books) Läs mer

Försäkringskassan sjukförklarar allt fler unga vuxna

Jag har skrivit förut om vårt föränderliga sjukdomsbegrepp och den överdiagnosticering som sjukvården och psykiatrin ägnar sig åt. Försäkringskassan har kommit med en rapport som DN Ekonomi refererar. 1999 fick cirka 5 000 personer sjuk- eller aktivitetsersättning (läs förtidspensionering) i åldern 20-39 år. 2004 var siffran cirka 13 000 personer. Därefter har det sjunkit till cirka 10 000 personer. Siffror gäller för nya ärenden. Statistiken är tydlig. När ekonomin går dåligt hamnar fler i förtidspensionering och sjukskrivningar. Det nya är att många av ärendena gäller psykiska besvär i första hand. Från år 2000 till 2006 har antalet män och kvinnor som får sjukbidrag för psykiska besvär fördubblats. Kvinnor är sjukare än män. En liten ökning noteras för fysiska handikapp och för andra sjukdomar. Det är svårt att tro att den förändringen inte handlar om förändrade attityder. Psykiska besvär anförs nu som skäl till sjukersättning. Är folk verkligen för psykisk sjuka för att arbeta, eller är det människors och myndigheters förändrade syn på vad det innebär att lida av psykiska besvär som har förändrats? Jessica är själv en av de berörda och skriver om sin syn på Försäkringskassan. Tiarafeministen tycker samhället borde göra mer. Vilket ansvar har individen själv?

När är man sjuk?

Filosofiska rummet hade ett mycket intressant tema om vad det innebär att vara sjuk. De tog upp problemet med överdiagnosticieringen inom psykiatrin som jag skrivit om tidigare. De talade även om hur varje kultur och varje samhälle skapar sina sjukdomar och syndrom. Apatiska flyktingbarn, inflationen av depressionsdiagnoser, sjukskrivningar var några av ämnena. Dessutom om den starka kopplingen mellan läkemedel och sjukdomar. När vi får läkemedel så dyker snart nya syndrom och sjukdomar upp som kan botas just med de nya läkemdlen. Repris imorgon fredag kl. 21.00 eller på nätet i en månad framöver. Gäster var idéhistorikern Karin Johannisson, filosofen Fredrik Svenaeus och Magnus Kihlbom, barnspykiatriker och psykolanalytiker.