Om Clarence Crafoord

cc-hatt.jpg

Clarence Crafoord, född 1936 har arbetat 40 år som läkare, psykiater, psykoanalytiker. Sedan 20 år tillbaka har han skrivit böcker om psykologia, terapi och litteratur. Crafoords böcker innehåller alla egna upplevelser som läsande och iakttagande betraktare av människor och skeenden. Han har deltagit i den stora översättningen av Freuds samlade skrifter och är redaktör för den psykoanalytiska tidskriften Divan.
För ett knappt år sedan skrev jag på bloggen om Crafoords bok ”Barndomens återkomst”. Det är ett försök till en psykoanalytisk tolkning av Strindberg, Lagerlöf och Proust.

För den som vill finns det en läsvärd intervju med Crafoord som DN gjorde 2005. Den tar bland annat upp Crafoords hjärtinfarkt som han skildrat i boken ”Hjärtats oro”. Nedan följer en lista på Crafoords samtliga böcker.

Böcker av Clarence Crafoord

”Människan är en berättelse” – tankar om samtalskonst, 1994 (2005 kom en ny bearbetad utgåva)

”Hjärtats oro” – Anteckningar från ett vardagligt sjukdomsfall”, 2004

”Införlivanden”– Om den utvecklande dialogens betingelser, 2001

”Platser för vårt liv” – Tankar om inre och yttre platser i tillvaron, 2000

”På lång sikt” – Fem fallstudier av tidig personlighetsstörning i långtidspsykoterapi, 1999

”Barndomens återkomst”, 1996

”Utvecklande förtrolighet” – Tankar om kontaktmannaskap, 1991

”Psykoanalytiker utan soffa”, 1989

”Den möjliga och omöjliga psykiatrin”, 1987

”En bok om borderline”, 1986