”Ni är dom minst olämliga att bli psykologer”

magnusstalby.jpg

Med de orden började Magnus Stalby, en av grundarna till Psykologpartners sin föreläsningen på Psykologstudent 08 i Linköping idag. Det var den känsla han möttes av på psykologutbildningen från lärare och från yrkeskåren i stort. En minst sagt märklig inställning menade han. Stalby tog upp några anledningar till varför så få psykologer blir företagare.

1) Det finns ett ältande sätt hos psykologen och en övertro på den egna förmågan.

2) Det finns ingen historia av att ta plats. I USA och England är det vanligare att psykologer arbetar i näringslivet.

3)Det finns få förebilder som är företagare.

4) Kopplingen till näringslivet är svag och det gör att affärsmässigheten i verksamheten blir svajig.

5) Psykologer är dåliga på att ta betalt.

Stalby tog upp några viktiga frågor att ställa sig för den som vill starta eget som psykolog:

– Vilken är min affärsidé?
– Vad gör vi för nytta för kunden?
– Vilka är våra kunder?
– Vilken är vår marknad?
– Hur skall jag tjäna pengar?
– Vilken är min affärsmodell?
– Vad gör mig unik?
– Vilket är vårt erbjudande och löfte till kunden?
– Hur skall vi finansiera vår verksamhet?
– Vilken företagsform bör jag välja?
– Vad vill jag långsiktigt med min verksamhet?

Stalby tog även upp hur Psykologpartners omstrukturerat sitt företag för att kunna växa från att vara ett litet intimt kompisföretag till att bli ett medelstort företag med över hundra anställda. Det är viktigt att ha tydliga roller om man ska kunna växa och bli större än 20 anställda. Idag har vi tre nivåer i företaget. Ägarna som tänker i ett livslångt perspekivt. Styrelsen som planerar verksamheten på cirka 3 års sikt, samt ledningen som har det kommande året i tankarna. På psykologpartners har de valt att han en extern styrelseordförande som inte är delägare i firman.

Stalby tog även upp att en av kärnvärderingarna är att förankra beslut underifrån och upp i företaget. De arbetar aktivt med att stärka varumärket. De har som målsättning att vara det mest attraktiva företaget för psykologstudenter. Stalby tog även upp vikten av att att tänka i termet av socialt entreprenörskap (fast han gick inte närmare in på vad han menade med det). Psykologpartners har en tydlig affärsidé med en ideologisk grund, nämligen att sprida tillämpad beteendeanalys i samhället. På slutet tog han även upp faran att stirra sig blind på pengarna. När det händer då dör företaget. I dagsläget har man 60 anställda varav 38 är heltidstjänster. Resten är föräldrarlediga! Omsättningen var 2007 på cirka 40 miljoner. Ingen på företaget har gått specialistutbildningen.

Avslutningsvis hade Stalbys följande tips för att lyckas som psykologföretagare:

1) Se till att ta betalt!
2) Skriv avtal mellan er om ni är flera personer.
3) Håll koll på kostnaderna.
4) Håll strategin. Flaxa inte, var konsekvent.
5) Tacka nej till minst 50 % av alla uppdrag.
6) Prata aldrig illa om konkurrenter.
7) Räkna med några tuffa hundår i början.
8 Lär känn känna din marknad och dina fiender.
9) Behåll intiativet.Håll dig ajour med vad som händer.
10) Bredda kundunderlaget. Max 20 % av omsättningen hos en kund.
11) Samarbeta och nätverka med andra i branschen.
12) Ha kul!

Stalby med en bakgrund som officier (var det därför han stod med armarna i sidan hela tiden?) höll en säljande och entusiasmerande presentation av sitt företag. Det fanns inga tveksamheter här inte. Dock återstår det att se om de här recepten funkar för alla andra psykolger. Själv är jag lite tveksam till att anpassa tugget för mycket efter näringslivet. En av de unika egenskaper vi som psykologer har, är att vi har en tydlig professionsidentitet som bejakar många andra värden och och aspekter av mänskligt liv. Jag tror att det mycket väl går att bygga en identitet och ett varumärke som psykologföretagare genom att INTE prata näringslivska. Någon som har något bra exempel på den här typen av framgångsrika psykologföretag?