Etikettarkiv: sexologi

Föreläsning om sex och terapi i Uppsala

n54711994130_3235

Några driftiga psykologstudenter i Uppsala arrangerade under 2009 sex föreläsningar om sex och psykologi. Nu är det tillbaka med en kväll om normer, sexualitet och psykoterapi. I vilken grad spelar sexuell preferens någon roll i det psykoterapeutiska arbetet och i så fall vilken? Sex har en tendens att försvinna från psykologin på något mystiskt viktorianskt sätt. Saxat ur programmet:

Tove Lundberg föreläser om normer kopplat till sexualitet och kön utifrån sin examensuppsats i ämnet och reflekterar över hur psykologi/psykoterapi kan befruktas av andra teorier såsom feministisk teori och queerteori. Tove är leg. psykolog och arbetar på ungdomsmottagning i norra Uppland samt för RFSL Ungdom som utbildare. Tove är engagerad i nätverket HBTQ-Psykologerna.

Efter paus med förfriskningar och mingel berättar Britt Andersson om hur hon som psykoterapeut förhåller sig till sexualitet. Hon berättar också något om hur hon arbetar med konsekvenserna av sexuella övergrepp.

RPC, Britt Andersson i samarbete med nätverket för PDT inbjuder alla studenter på psykologprogrammet till en kväll i ett angeläget och inte sällan försummat ämne med utrymme för diskussion och frågor!

Tid: 26 januari 18.15-21.15
Plats: Uppsala, Drottninggatan 12, inne på gården
Fri entré

Sex x 6, föreläsningsserie i Uppsala

n54711994130_3235

Ola Enström och Susanna Johnsson är två psykologstudenter i Uppsala som tycker det är dags att för psykologerna att snacka sex. De är initiativtagare till en föreläsningsserie i vår som de kallar för Sex x 6. sprida kunskap, intresse och engagemang för frågor om sexualitet. Deras förhoppning är att de psykologer som utbildas i Uppsala i framtiden ska vara mer förberedda att möta personer med sexuellt relaterade problem. De vill även visa på behovet av undervisning i sexologi på psykologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Föreläsningsserien arrangeras i samarbete med RFSU och Psykologistudenternas Intresseorganisation (PSI). Tid och plats för samtliga föreläsningar Sal 1022, Institutionen för Psykologi, Trädgårdsgatan 20, Uppsala, Kl 17.00-19.00.

Varje kväll har en inbjuden gäst och ett tema:

Onsdag 18/3: Sexualitet, kön och psyke i ett idehistoriskt perspektiv, Lena Lennerhed idehistoriker Södertörns Högskola.

Onsdag 25/3: Sexualitet som social konstruktion –sociologiska aspekter, Jack Lukkerz, socionom auk. Sexualrådgivare RFSU Malmö

Tisdag 31/3: Kvinnors sexualitet- ur ett gynekologiskt perspektiv.Susanne vonSchreeb spec gynekolog Kvinnokliniken Huddinge Sjukhus. Killars frågor IRL (in real life), Håkan Nevall sjuksköterska RFSU-Kliniken Stockholm

Onsdag 15/4: Att möta sexuella frågor och problem Suzanna Boman, leg psykoterapeut och Inger Björklund leg psykoterapeut. RFSU-kliniken Stockholm

Onsdag 22/4: Våldtäktskrisen – ett drama ur flera perspektiv Suzanna Boman leg psykoterapeut, RFSU-kliniken Stockholm

Onsdag 6/5: Workshop Fyra erfarna RFSU-medarbetare leder samtal i fyra grupper

Mastersutbildning i sexologi på Malmö Högskola

Studio Ett sände ett reportage den 28 augusti om den nya masterutbildningen i sexologi som precis startat på Malmö Högskola. Det är den första i sitt slag i Norden och man har haft rekordmånga sökande. Det har varit en del snack om det tidigare i sommar efter att Göran Skytte skrev en raljerande krönika som retade upp bland andra Katerina Janouch. Skyttes okunskap är påfallande tydlig när han ondgör sig över att latin kanske försvinner från Lunds Universitet och jämför det med den nya sexologiutbildningen. Här snackar vi inte ens en sammanblandning av äpplen och päron från Skyttes sida. Malmö Högskola bemöter kritiken här.

Fördomarna mot sexologi som ämne är många och kunskaperna få. Några som arbetar för att ändra detta är Svensk Förening för Sexologi. I deras medlemstidning finns också en artikel i ämnet. För den som är intresserad finns det en bra blogg på engelska om sex av psykologen Petra Boynton.