Tag Archive for: affärsmodeller

Gratis?, en antologi om skapandets villkor

Förra veckan var jag på releasen för ”Gratis? – om kvalité,…

Read more

Bloggdiskussionen om e-böcker och om branschens tystnad

Under de senaste tre veckorna har det varit en febril aktivitet om e-böcker,…

Read more

E-boken, betalmodeller och boken som avkoppling

Johanna Ö på Bokhora skrev en bra text med rubriken all books ever written,…

Read more

Nu kommer läsplattorna till Sverige

Idag skriver DN återigen om att förlagen med Bonniers i spetsen kommer att…

Read more

I bokbranschen intet nytt?

Lasse Winkler skriver en lång rapport i Svensk Bokhandel, från Tools of change-konferensen…

Read more