Varför bloggar inte psykologer?

Det är rubriken på min artikel i Psykologtidningen nr 12/2007, som kommer ut i dagarna. Där försöker jag få psykologkåren att vakna ur den nuvarande Törnrosasömnen. Kom gärna med egna synpunkter och kommentarer på artikeln. Håller ni med? Som av en händelse finns inte Psykologtidningens artiklar att läsa på nätet så därför publicerar jag artikeln här.

”Hur kan det komma sig att alla bloggar utom psykologer? Sedan ett par år tillbaka har bloggosfären växt explosionsartat. Det är inte längre frågan om vem som bloggar, utan vem som inte bloggar. Det fanns en tid när det anordnades bloggöl i Stockholm. Så litet var bloggosfären. Den tiden är förbi. Idag är bloggandet en naturlig del av ett informationsutbyte på internet. Ett utbyte som växer och breder ut sig. Men inte bland psykologer.

Som vanligt är USA och England snabbare på att anamma nya fenomen. Där har en liten men livaktig skara psykolger, forskare, psykologstudenter, lärare etc. börjat blogga om psykologi. Vissa gör det med framgång. Till exempel makarna Munger. Greta är professor i psykologi och Dave är författare. De driver sidan Cognitive Daily. En blogg med mycket referenser till samtida kognitiv forskning, med en viss förkärlek för onlinetester. Bland bloggande neuropsykologer finns en faiblesse för artificiell intelligens. Några som är värda att nämna är succéboken ”Mind Hacks” som förvandlats en underhållande blogg om hjärnan. Neurophilosophy håller också hög kvalité. En annan som kan nämnas är den brittiske psykologen Petra Boynton som skriver om sexologi. PsyBlog som drivs av engelsmannen Jeremy Dean är förmodligen den mest inflytelserika psykologbloggaren. Han studerar forskningsmetodik på London University och hans blogg är som en interaktiv psykologtidning. PsyBlog har en lättsam stil som tar upp många områden inom psykologi, och alltid med referenser till samtida forskning.

Men varför är det trögt i Sverige? I Sverige skriver Tore Gustafsson på Psykologiaktuellt om sina tankar om psykologutbildningen. Åsa Nilsonne har en lågintensiv blogg där hon ibland tar upp psykologi. På senare tid har Urban Pettersson och Josephine Bernadotte startat bloggen WeMind. Det är ett nystartat företag som börjat skriva om sjukvård och psykiatri. Men annars är det tomt.

Här är några försök till förklaringar:

1) Psykologkåren börjar bli gammal. Många är i övre medelåldern och fortfarande är det få som använder internet och datorer annat än som moderna maskinskrivare.

2) Psykologer jobbar för mycket. Belastningen på psykologer i arbetslivet är stort. Man hinner inte riktigt med. Antingen undervisar man eller forskar och då tar det all tid. Eller så jobbar man dagarna i ändar som klinisk psykolog och har ständigt nya patienter. De flesta storbloggare har skrivandet som yrke.

3) Psykologer dyrkar den mänskliga kontakten. Arbetet sker i mötet mellan personer. Det är också från det personliga mötet som man hämtar den egna personliga drivkraften. Internet och bloggosfären sker i ett oklart relationellt rum där det mänskliga mötet inte är uppenbart. Med viss skepsis ser psykologen det interaktiva samtalet på internet som ett lågkvalitativt skval som man inte behöver bry sig om.

Det brukar hävdas att psykologer är den yrkeskategori som utbildar sig mest och längst. Man jobbar gärna efter pensionsålder. Man är öppen inför debatter och trender i samhället. Med det i åtanke är det anmärkningsvärt att den svenska psykologkåren vänt bloggosfären ryggen. Det förs redan nu diskussioner och försöksexperiment med terapi på nätet. Även om det svårligen blir en hit så kommer bloggen växa i omfattning framöver. Det är en effektiv kommunikationsform. Den reducerar sociala komplexa mönster och möjliggör dialog mellan många användare. Bloggen är ruskigt effektiv i en till många kommunikation. Den svenska psykologkåren är liten i förhållande till USA, så i dagsläget finns det få nätverkseffekter av att börja blogga. Men kanske når vi en Gladwelsk ”tipping point” när det psykologiska samtalet exploderar och differentieras i många olika samtal i bloggosfären. Jag tror att tiden är mogen nu Det är dags att vakna!”

Jonas Mosskin, psykologstudent, Stockholms Universitet

PS: Till min artikel finns även en faktaruta med länktips på några psykologibloggar.

PsyBlog skriver om det mesta.

Neurophilosophy

Mind Hacks
En blogg i kölvattnet på boken ”Mind Hacks”.

Dr Petra Boynton I Blog
En blogg om sex och relationer.

CognitiveDaliy
En blogg om kognitionsforskning.

Psykologiaktuellt
Tore Gustafsson skriver på Psykologiaktuellt.

WeMind
En blogg om mental hälsa. Forskning, psykiatri, psykologi och svensk sjukvård.