Tag Archive for: blogga

Mosskin.se fyller fem år!

Idag fyller Mosskin.se fem år! Det känns både avlägset och nära på samma…

Read more

Mosskin.se fyller tre år!

I helgen fyllde Mosskin.se tre år. Det är på många sätt en kort tid samtidigt…

Read more

Mosskin.se fyller två år!

Varför bloggar jag?, så hette mitt första inlägg daterat den 20 februari…

Read more

Webbens betydelse för bokbranschen

Det är rubriken på ett seminarium som jag ska hålla på Bokmässan, nu på…

Read more

Psykologer har börjat blogga

Förra hösten skrev jag en debattartikel med rubriken: ”Varför bloggar…

Read more

Några tankar om Kulturhuset och Erik Sjöström

kulturhus153ny.jpg

Sedan en månad tillbaka har Kulturhuset i Stockholm en ny chef. Han heter Erik Sjöström och bloggar om sina första 100 dagar i huset. I förra veckan blev Sjöström intervjuad i DN på stan. Han har en bakgrund inom pr och marknadsföring senast från Folkoperan.
En sak som slog mig var att jag inte vet vem som var chef innan Sjöström tillträde. Frågan är om jag borde det? Kanske är det ett nytt skifte på gång att allmänheten vet vem chefen på Kulturhuset är.

Sjöström gör ett samlat och förnuftigt intryck i intervjun. Några citat:

Som jag ser det är kulturhuschefen 2008 skyldig att blogga. Eller åtminstone försöka. Sedan får vi se hur länge det är intressant att fortsätta, säger han och efterlyser feedback i form av kommentarer och mejl.

Jag håller med. Det är en demokratisk ynnest att få följa ledande personer och läsa om deras arbete. Att blogga som chef är en bra sätt att kommunicera med omvärlden. Samtidigt har Sjöström själv på sin blogg antytt att det är problematiskt att blogga som chef. Alla riktigt intressanta diskussioner och planer är man tvungen att hemlighålla för läsarna. Dessutom tar bloggande mycket tid i anspråk, någon som chefer sällan har gott om.

Han lägger till att de största sponsorerna är kulturarbetarna som håller allt flytande med eftergifter i allt från löner till anställningsvillkor.

Så sant. Read more

Read more

Främjar bloggen det vetenskapliga samtalet?

Jens Sunström skriver intressant på Forskarbloggen om bloggmediets funktion och relation till det vetenskapliga samtalet. Vad kan bloggen användas till och hur? Bidrar bloggen till det vetenskapliga samtalet? I stora drag håller jag med Sundström om att bloggen är en utmärkt kommunikationskanal för populärvetenskapliga diskssioner. Sundtröm oroar sig för att det vetenskapliga samtalet infantiliseras och inte blir tillräckligt vasst och smalt på bloggen. Jag är inte så säker på att den risken är så stor. Är bloggen tillräckligt svår för vanliga läsare kommer det ske ett naturligt urval som gör att bloggen får en viss läsekrets. Är den mer lättläst blir det ett bra sätt att möta människor där de befinner sig. Read more

Read more

Varför bloggar inte psykologer?

Det är rubriken på min artikel i Psykologtidningen nr 12/2007, som kommer ut i dagarna. Där försöker jag få psykologkåren att vakna ur den nuvarande Törnrosasömnen. Kom gärna med egna synpunkter och kommentarer på artikeln. Håller ni med? Som av en händelse finns inte Psykologtidningens artiklar att läsa på nätet så därför publicerar jag artikeln här.

”Hur kan det komma sig att alla bloggar utom psykologer? Sedan ett par år tillbaka har bloggosfären växt explosionsartat. Det är inte längre frågan om vem som bloggar, utan vem som inte bloggar. Det fanns en tid när det anordnades bloggöl i Stockholm. Så litet var bloggosfären. Den tiden är förbi. Idag är bloggandet en naturlig del av ett informationsutbyte på internet. Ett utbyte som växer och breder ut sig. Men inte bland psykologer. Read more

Read more

Varför bloggar jag?

I två år har jag funderat till och från att starta Mosskin.se. Flera saker…

Read more